Gaturengöringsplaner

Genom att klicka på postnummern får du fram rengöringsplanerna för de gator i det gällande området, där parkering förbjuds under rengöringen. Om möjligt meddelas om gaturengöringen minst en vecka på förhand (om vårrengöringsplaner meddelas eventuellt mycket tidigare). Rengöringen kan annulleras p.g.a. väder eller andra orsaker. Om möjligt sker annulleringen senast föregående dag för att informationen skall hinna nå dem som har beställt textmeddelandetjänsten.

20300