Gaturengöringsplanerna som textmeddelande

Staden erbjuder en tjänst där beställarna får ett textmeddelande klockan 15, dagen innan valda postnummerområden och/eller gator kommer att rengöras, och där parkering därför är förbjuden under rengöringen. Parkering förbjuds endera med permanenta eller med tillfälliga flyttningsuppmaningsskyltar. Tjänstens textmeddelanden är avgiftsfria, det kostar endast 16 cent/meddelande, den normala avgiften för textmeddelanden till servicenummer, när man beställer eller annullerar tjänsten genom att skicka ett textmeddelande.

Tjänsten är för närvarande används i postnummerområden: 20100, 20300, 20500, 20520, 20700, 20720, 20810, 20900

Beställning av tjänsten

Skicka ett textmeddelande till nummer 16130 med texten åbo och därefter postnumren eller gatunamnen på de objekt, om vilka du vill ha rengöringsuppgfter. Skilj åt postnumren eller namnen med mellanslag. Kontrollera vid behov hur gatunamnen skriv.

Om du t.ex. vill ha information om rengöring av alla gator i postnummerområdet 20500 samt Karlborgsgatan och Barnhemsgatan, skicka följande textmeddelande:

åbo 20500 karlborgsgatan barnhemsgatan

Om du endast vill ha uppgifter om rengöring av Domkyrkogatan och Otavalagatan, skicka följande textmeddelande:

åbo domkyrkogatan otavalagatan

När du vill avsluta tjänsten, skicka följande textmeddelande till nummer 16130:

åbo avsluta

Vid problem, skicka ett e-postmeddelande till adressen boendepost@sci.fi