Gaturengöringsplaner

  • I rengöringsplanen syns de gator och delar av gator, där parkering förbjuds med hjälp av tillfälliga eller permanenta trafikmärken under vinterns snöröjning och under avlägsnandet av sandningssand på våren.
  • Parkering förbjuds endera med permanenta eller med tillfälliga flyttningsuppmaningsskyltar
  • Objekten listas i huvudsak i samma ordning som de rengörs under dagen
  • Målet är att planerna skall täcka hela staden
  • Sista minuten -förändringar av planerna p.g.a. väder eller andra orsaker görs, i mån av möjlighet, senast föregående dag för att de som har beställt textmeddelandetjänsten skall få korrekt information
  • Tjänsten är informativ och ändrar på intet sätt lagstadgade parkeringsbestämmelser

Märkesförklaringar

Objektet rengörs under ifrågavarande dag
Objektet rengörs inte under ifrågavarande dag, textens font är grå och kursiv (används för objekt där parkering förbjuds med permanenta trafikmärken)
Objektet rengörs under kvällsskiftet (används för objekt där parkering förbjuds med tillfälliga trafikmärken)
15-3 Fastigheternas adressnummer: efter gatunamnet berättar vilken del av gatan som kommer att rengöras, vilken sida av gatan som kommer att rengöras och i vilken riktning rengöringen kommer att ske
3vp-15vp Som i föregående punkt, men gäller andra sidan gatan vid ifrågavarande fastigheter (används om den sida av gatan som kommer att rengöras inte har något adressnummer)