Tidtabeller för gaturengöring: 20520

Parkeringsförbud med tillfälliga flyttningsuppmaningsskyltar under rengöringen: Dag
Kväll
arkeringsförbud med permanenta flyttningsuppmaningsskyltar under rengöringen: Rengörs
Rengörs inte