Tidtabeller för gaturengöring: 20500

Parkeringsförbud med tillfälliga flyttningsuppmaningsskyltar under rengöringen: Dag
Kväll
arkeringsförbud med permanenta flyttningsuppmaningsskyltar under rengöringen: Rengörs
Rengörs inte
28.09.2023
Östra Strandgatan 70 20500