Tidtabeller för gaturengöring: 20100

Parkeringsförbud med tillfälliga flyttningsuppmaningsskyltar under rengöringen: Dag
Kväll
arkeringsförbud med permanenta flyttningsuppmaningsskyltar under rengöringen: Rengörs
Rengörs inte
30.05.2022
Aningaisgatan Linja-autoasema, p-alue 20100
Köpmansgatan 20 20100
01.06.2022
Hamngatan 10-14 + vp 20100
Fjärde linjen P-Alue 20100
Notholmsgatan 20100
02.06.2022
Slottsgatan Forum Marinum p-alue 20100