Kadut, joilla siirtokehotuskyltit

  • Suunnitelmissa näkyvät ne kadut tai niiden osat, joilla on siirtokehotuskyltit - siirron kustannukset veloitetaan auton omistajalta.
  • Kohteissa on joko pysyvät siirtokehotuskyltit tai väliaikaiset siirtokehotuskyltit
  • Palvelu on informatiivinen eikä muuta millään lailla olemassa olevia pysäköintimääräyksiä
  • Kohteet ovat pääsääntöisesti töiden toteuttamisjärjestyksessä
  • Tavoitteena on saada suunnitelmat kattavasti koko kaupungista
  • Viime hetken muutokset suunnitelmiin, kelien tai muiden syiden takia, pyritään tekemään viimeistään edellispäivänä, jotta oikea tieto lähtisi tekstiviestipalvelun tilanneille

Merkintöjen selitykset

Siirtokehotus voimassa kyseisenä päivänä
Siirtokehotus ei voimassa kyseisenä päivänä, tekstin fontti on harmaa kursiivi (käytetään kohteissa, joissa pysäköintikielto kiintein liikennemerkein)
Työ toteutetaan iltavuorossa (käytetään kohteissa, joissa pysäköintikielto väliaikaisin liikennemerkein)
15-3 Kiinteistöjen osoitenumerot: kadun nimen jäljessä ilmoittaa kohteen katuvälin ja kadun puolen sekä työn etenemissuunnan
3vp-15vp Kuten edellinen kohta, mutta koskee kyseisten kiinteistöjen vastapuolta (käytetään, mikäli kohteen puolella ei ole osoitenumeroa)