Katujen puhdistussuunnitelmat

  • Puhdistussuunnitelmissa näkyvät ne kadut tai niiden osat, joilta pysäköidyt autot siirretään pois kadun puhdistuksen tieltä - siirron kustannukset veloitetaan auton omistajalta.
  • Puhdistustyöstä ilmoitetaan joko pysyvin siirtokehotuskyltein tai väliaikaisin siirtokehotuskyltein
  • Palvelu on informatiivinen eikä muuta millään lailla olemassa olevia pysäköintimääräyksiä
  • Ajoneuvojen siirtoja tehdään ympärivuotisesti myös katualueen varauksen takia, mutta nämä liikennejärjestelyt eivät ole palvelun piirissä
  • Kohteet ovat pääsääntöisesti niiden puhdistuksen päivittäisessä toteuttamisjärjestyksessä
  • Tavoitteena on saada suunnitelmat kattavasti koko kaupungista
  • Viime hetken muutokset suunnitelmiin, kelien tai muiden syiden takia, pyritään tekemään viimeistään edellispäivänä, jotta oikea tieto lähtisi tekstiviestipalvelun tilanneille

Merkintöjen selitykset

Kohde puhdistetaan kyseisenä päivänä
Kohdetta ei puhdisteta kyseisenä päivänä, tekstin fontti on harmaa kursiivi (käytetään kohteissa, joissa pysäköintikielto kiintein liikennemerkein)
Kohde puhdistetaan iltavuorossa (käytetään kohteissa, joissa pysäköintikielto väliaikaisin liikennemerkein)
15-3 Kiinteistöjen osoitenumerot: kadun nimen jäljessä ilmoittaa puhdistettavan katuvälin ja kadun puolen sekä puhdistuksen etenemissuunnan
3vp-15vp Kuten edellinen kohta, mutta koskee kyseisten kiinteistöjen vastapuolta (käytetään, mikäli puhdistettavalla puolella ei ole osoitenumeroa)