Katujen puhdistussuunnitelmat

  • Tässä palvelussa näkyvät vain ne kadut tai niiden osat, joilla käytetään siirtokehotuskylttejä. Siirtokehotuskyltti viedään kadulle viimeistään 48 h ennen puhdistuksen ajankohtaa.
  • Kelien tai muiden syiden takia voidaan puhdistuskohteita lisätä tai poistaa vielä edellisenä päivänä.
  • Katuja puhdistetaan myös ilman siirtokehotuskylttejä, jolloin puhdistuksen aikataulu ei ole nähtävissä tässä palvelussa.
  • Ajoneuvojen siirtoja tehdään ympärivuotisesti myös katualueen varauksen takia, mutta nämä liikennejärjestelyt eivät ole tämän palvelun piirissä.
  • Palvelu on informatiivinen ja kadulla oleva siirtokehotuskyltti on aina lainvoimainen. Ajoneuvon siirron kustannukset veloitetaan auton omistajalta.

Merkintöjen selitykset

Kohde puhdistetaan kyseisenä päivänä
Kohdetta ei puhdisteta kyseisenä päivänä, tekstin fontti on harmaa kursiivi (käytetään kohteissa, joissa pysäköintikielto kiintein liikennemerkein)
Kohde puhdistetaan iltavuorossa (käytetään kohteissa, joissa pysäköintikielto väliaikaisin liikennemerkein)
15-3 Kiinteistöjen osoitenumerot: kadun nimen jäljessä ilmoittaa puhdistettavan katuvälin ja kadun puolen sekä puhdistuksen etenemissuunnan
3vp-15vp Kuten edellinen kohta, mutta koskee kyseisten kiinteistöjen vastapuolta (käytetään, mikäli puhdistettavalla puolella ei ole osoitenumeroa)