Katujen puhdistusaikataulut: 00250

Pysäköintikielto puhdistuksen aikana väliaikaisin siirtokehotuskyltein: Päivä
Ilta
Pysäköintikielto puhdistuksen aikana kiintein siirtokehotuskyltein: Puhdistetaan
Ei puhdisteta
14.12.2017
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
18.12.2017
Rajasaarentie 3-6vp 00250
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
19.12.2017
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
20.12.2017
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
21.12.2017
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
25.12.2017
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
Rajasaarentie 6-3vp 00250
26.12.2017
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
27.12.2017
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
28.12.2017
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
01.01.2018
Rajasaarentie 3-6vp 00250
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
02.01.2018
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
Ruusulankatu 1-21 00250
03.01.2018
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
04.01.2018
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
08.01.2018
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
09.01.2018
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
10.01.2018
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
11.01.2018
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
15.01.2018
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
Rajasaarentie 3-6vp 00250
16.01.2018
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
17.01.2018
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
18.01.2018
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
22.01.2018
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
Rajasaarentie 6-3vp 00250
23.01.2018
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
24.01.2018
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
25.01.2018
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
29.01.2018
Rajasaarentie 3-6vp 00250
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
30.01.2018
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
Ruusulankatu 1-21 00250
31.01.2018
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
01.02.2018
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
05.02.2018
Rajasaarentie 1 00250
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
06.02.2018
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
07.02.2018
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
08.02.2018
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
12.02.2018
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
Rajasaarentie 3-6vp 00250
13.02.2018
Eino Leinon katu 3-7 00250
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
14.02.2018
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
15.02.2018
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
19.02.2018
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
20.02.2018
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
21.02.2018
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
22.02.2018
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
26.02.2018
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
Rajasaarentie 3-6vp 00250
27.02.2018
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
28.02.2018
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
01.03.2018
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
05.03.2018
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
Rajasaarentie 6-3vp 00250
06.03.2018
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
07.03.2018
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
08.03.2018
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
12.03.2018
Rajasaarentie 3-6vp 00250
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
13.03.2018
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
Ruusulankatu 1-21 00250
14.03.2018
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
15.03.2018
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
19.03.2018
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
20.03.2018
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
21.03.2018
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
22.03.2018
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
26.03.2018
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
Rajasaarentie 3-6vp 00250
27.03.2018
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
28.03.2018
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
29.03.2018
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
02.04.2018
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
03.04.2018
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
04.04.2018
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
05.04.2018
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
09.04.2018
Rajasaarentie 3-6vp 00250
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
10.04.2018
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
11.04.2018
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
12.04.2018
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
16.04.2018
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
Rajasaarentie 6-3vp 00250
17.04.2018
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
18.04.2018
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
19.04.2018
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
23.04.2018
Rajasaarentie 3-6vp 00250
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
24.04.2018
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
Ruusulankatu 1-21 00250
25.04.2018
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
26.04.2018
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
30.04.2018
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
01.05.2018
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
02.05.2018
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
03.05.2018
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
07.05.2018
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
Rajasaarentie 3-6vp 00250
08.05.2018
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
09.05.2018
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
10.05.2018
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
14.05.2018
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
Rajasaarentie 6-3vp 00250
15.05.2018
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
16.05.2018
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
17.05.2018
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
21.05.2018
Rajasaarentie 3-6vp 00250
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
22.05.2018
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
Ruusulankatu 1-21 00250
23.05.2018
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
24.05.2018
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
28.05.2018
Rajasaarentie 1 00250
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
29.05.2018
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
30.05.2018
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
31.05.2018
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
04.06.2018
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
Rajasaarentie 3-6vp 00250
05.06.2018
Eino Leinon katu 3-7 00250
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
06.06.2018
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
07.06.2018
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
11.06.2018
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
12.06.2018
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
13.06.2018
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
14.06.2018
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
18.06.2018
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
Rajasaarentie 3-6vp 00250
19.06.2018
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
20.06.2018
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
21.06.2018
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
25.06.2018
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
Rajasaarentie 6-3vp 00250
26.06.2018
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
27.06.2018
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
28.06.2018
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
02.07.2018
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
Rajasaarentie 3-6vp 00250
03.07.2018
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
Ruusulankatu 1-21 00250
04.07.2018
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
05.07.2018
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
09.07.2018
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
10.07.2018
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
11.07.2018
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
12.07.2018
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
16.07.2018
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
Rajasaarentie 3-6vp 00250
17.07.2018
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
18.07.2018
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
19.07.2018
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
23.07.2018
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
Rajasaarentie 6-3vp 00250
24.07.2018
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
25.07.2018
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
26.07.2018
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
30.07.2018
Rajasaarentie 3-6vp 00250
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
31.07.2018
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
Ruusulankatu 1-21 00250
01.08.2018
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
02.08.2018
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
06.08.2018
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
07.08.2018
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
08.08.2018
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
09.08.2018
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
13.08.2018
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
Rajasaarentie 3-6vp 00250
14.08.2018
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
15.08.2018
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
16.08.2018
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
20.08.2018
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
21.08.2018
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
22.08.2018
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
23.08.2018
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
27.08.2018
Rajasaarentie 3-6vp 00250
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
28.08.2018
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
29.08.2018
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
30.08.2018
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
03.09.2018
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
Rajasaarentie 6-3vp 00250
04.09.2018
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
05.09.2018
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
06.09.2018
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
10.09.2018
Rajasaarentie 3-6vp 00250
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
11.09.2018
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
Ruusulankatu 1-21 00250
12.09.2018
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
13.09.2018
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
17.09.2018
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
18.09.2018
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
19.09.2018
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
20.09.2018
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
24.09.2018
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
Rajasaarentie 3-6vp 00250
25.09.2018
Ruusulankatu 1-21 00250
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
26.09.2018
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
27.09.2018
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
01.10.2018
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
Rajasaarentie 6-3vp 00250
02.10.2018
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
03.10.2018
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
04.10.2018
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
08.10.2018
Rajasaarentie 3-6vp 00250
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
09.10.2018
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
Ruusulankatu 1-21 00250
10.10.2018
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
11.10.2018
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
15.10.2018
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
Rajasaarentie 6-3vp 00250
16.10.2018
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
17.10.2018
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
18.10.2018
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
22.10.2018
Humalistonkatu 19vp-13vp 00250
Rajasaarentie 1vp 00250
Rajasaarentie 3-6vp 00250
23.10.2018
Topeliuksenkatu 1-17 00250
Eino Leinon katu 3-7 00250
Ruusulankatu 1-21 00250
24.10.2018
Mikael Lybeckin katu 20-18 00250
Mikael Lybeckin katu 12-2 00250
Lastenlinnantie 1-9b 00250
Stenbäckinkatu 14vp-28vp 00250
Valhallankatu 18-16 00250
Kajanuksenkatu 12-2 00250
25.10.2018
Humalistonkatu 1a-11 00250
Urheilukatu 34-2 00250
Messeniuksenkatu 7-11 00250
Messeniuksenkatu 1a-5 00250
Nordenskiöldinkatu 2 vp-5 00250
Minna Canthin katu 13-1 00250
Töölönkatu 53-57 00250
Päivärinnankatu 1-7b 00250
Stenbäckinkatu 12-2 00250
Minna Canthin katu 14 vp-24vp 00250
Ruusankatu 1-5 00250
29.10.2018
Rajasaarentie 6-3vp 00250
Humalistonkatu 13-19 00250
Rajasaarentie 1 00250
30.10.2018
Topeliuksenkatu 12a-4 00250
Mannerheimintie 72-70 00250
Ruusulankatu 20-2 00250
Eino Leinon katu 12-2 00250
Töölönkatu 50a-38 00250
31.10.2018
Tavaststjernankatu 13-17 00250
Stenbäckinkatu 28-14 00250
Lastenlinnantie 9b vp-1 vp 00250
Paasikivenkatu 8-2 00250
Valhallankatu Kirjailijanpuiston kohta 00250
Lastenlinnantie 11-15 00250
Topeliuksenkatu 22-20 00250
Valhallankatu 14-2 00250
Tavaststjernankatu 1-7 00250
Tavaststjernankatu 9-11 00250
01.11.2018
Töölöntullinkatu 8-2 00250
Messeniuksenkatu 11 vp-1a vp 00250
Minna Canthin katu 24-14 00250
Ruusankatu 8-12 00250
Humalistonkatu 8-2 00250
Urheilukatu 56-36 00250
Stenbäckinkatu 1-7 00250
Päivärinnankatu 8-2 00250
Nordenskiöldinkatu 12-2 00250
Töölönkatu 58-52 00250
Lääkärinkatu 2-4 00250